Aktualności

Kolejny etap prac ukończony

2018-02-28

Na stacji Ełk Bis zakończyły się prace związane z dostosowaniem systemu stacji do aparatury zamontowanej w ramach modernizacji. Zakończenie prac planowane jest na najbliższe miesiące.

Więcej »

Trwają prace związane z modernizacją stacji Ełk Bis

2018-01-31

Na stacji Ełk Bis trwają prace związane z dostosowaniem systemu stacji do nowo zamontowanej aparatury. Podłączono już szafy kablowe, zamontowane zostały także i podłączone szafy zabezpieczeń.  

Więcej »

Uczniowie z wizytą na stacji Ełk Bis

2017-12-30

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia stację Ełk Bis odwiedzili uczniowie klasy o profilu elektrycznym z ełckiego Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Relację i zdjęcia z wizyty można obejrzeć tutaj.

Więcej »

Dostawy zrealizowane

2017-11-29

Przewidywana na listopad dostawa aparatury została zrealizowana. Rozpoczynają się prace związane z instalacją dławików.

Więcej »

W listopadzie dostawa aparatury

2017-10-31

Na stacji Ełk Bis do końca zbliżają się prace budowlane, związane z posadowieniem stanowisk dławików uziemiających. Dostawa aparatury przewidywana jest na listopad, i wtedy też rozpoczną się prace związane z montażem.

Więcej »

Prace na stacji Ełk Bis zakończą się w 2018

2017-09-30

Ze względu na poszerzenie zakresu prac, nieznacznemu przesunięciu ulegnie termin ich ostatecznego zakończenia. Inwestycja, która miała zakończyć się na koniec roku 2017, zakończy się w pierwszych miesiącach 2018.

Więcej »

Trwają prace na stacji Ełk Bis

2017-08-27

Zgodnie z planem toczy się budowa stanowisk dławików uziemiających, które wkrótce staną na stacji 400/110 kV Ełk Bis. Trwają prace przy fundamentach urządzeń, instalacji uziemiającej i kanalizacji kablowej, a także instalacji sanitarnej.

Więcej »

Trwają prace budowlane

2017-07-31

Na stacji Ełk Bis trwają prace budowlane związane z instalacją dławików uziemiających. Zostały wykonane wykopy pod stopy fundamentowe w polu dławika DL2, przygotowano wykop, wylano podkłady betonowe pod stopy fundamentowe i stanowisko dławika oraz posadowiono 5 fundamentów prefabrykowanych pod aparaturę pierwotną. W polu DL1 wykonano wykopy pod 5 stóp fundamentowych oraz stanowisko dławika uziemiającego.

Więcej »

Rozpoczynają się prace na stacji 400/110 kV Ełk Bis

2017-06-30

Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace na stacji 400/110 kV Ełk Bis. Inwestycja obejmuje zakup, dostarczenie i  instalację (w tym prace budowlane i montażowe) dwóch dławików uziemiających suchych bezrdzeniowych, jednofazowych wykonanych w technologii napowietrznej. Według planów prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Więcej »

Inwestycja na stacji Ełk Bis z pozwoleniem na budowę

2017-05-18

Wykonawca przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącej Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV o stanowiska dławików uziemiających wraz z budową, rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie stacji” uzyskał w przewidywanym przez harmonogram terminie pozwolenie na budowę dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z planem prace budowlane, polegające na budowie stanowisk dławików uziemiających, rozpoczną się w czerwcu. Organem wydającym pozwolenie na budowę…

Więcej »

INWESTOR

pse

KIEROWNIK PROJEKTU

cji