Aktualności

Wniosek o pozwolenie na budowę złożony

2017-03-30

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów – w tym decyzji środowiskowej – wykonawca przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącej Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV o stanowiska dławików uziemiających wraz z budową, rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie stacji” złożył do Starostwa Powiatowego w Ełku wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem prace budowlane, polegające na budowie…

Więcej »

Inwestycja na stacji Ełk Bis z decyzją środowiskową

2017-02-23

W przewidywanym terminie udało się Wykonawcy uzyskać ostateczną, pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącej Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV o stanowiska dławików uziemiających wraz z budową, rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie stacji”. Decyzja środowiskowa jest kolejnym, obok prac projektowych, krokiem przybliżającym inwestycję na stacji Ełk Bis do realizacji. Prace budowlane…

Więcej »

Prace na stacji Ełk Bis rozpoczną się w czerwcu

2017-01-31

Związane z instalacją dławików na stacji 400/110 kV Ełk Bis prace idą zgodnie z planem. Część projektowa wchodzi już w końcową fazę realizacji, i jak przewiduje Wykonawca prace na obiekcie rozpoczną się zgodnie z planem – w czerwcu 2017.

Więcej »

Nowe zdjęcia w naszej galerii

2016-12-23

Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć w galerii dostępnej na naszej stronie. Przedstawiają one stację 400/110 kV Ełk Bis w zimowej aurze.

Więcej »

Materiały na temat inwestycji dostępne w UG Ełk

2016-11-28

Skierowane do mieszkańców Gminy Ełk materiały informacyjne na temat inwestycji na stacji Ełk Bis – ulotki i plakaty – są już dostępne do pobrania w wyznaczonych miejscach w Urzędzie Gminy Ełk przy ul. Tadeusza Kościuszki 28A w Ełku. Ulotkę informacyjną można przeczytać także online w sekcji Materiały do pobrania.

Więcej »

Trwają prace projektowe

2016-10-22

Trwają prace projektowe związane z zadaniem „Instalacja dławików uziemiających w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis”. Wykonawca pracuje m.in. nad projektem budowlanym i projektami wykonawczymi: instalacji elektrycznej, architektury oraz sanitarnym.

Więcej »

Umowa z Wykonawcą podpisana

2016-05-19

Dnia 19 maja 2016 r. między PSE S.A. a Wykonawcą – Electrum sp. z o.o. podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą „Instalacja dławików uziemiających w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis”. Inwestycja na stacji Ełk Bis obejmuje zakup, dostarczenie i  instalację (w tym prace budowlane i montażowe) dwóch dławików uziemiających suchych bezrdzeniowych, jednofazowych wykonanych…

Więcej »

Wykonawca wyłoniony w przetargu

2016-03-22

Oferta Electrum sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym na „Instalację dławików uziemiających w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis”, ogłoszonym przez PSE S.A. Oferta Wykonawcy spełniła zarówno wymogi merytoryczne, jak i formalne zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Więcej »

INWESTOR

pse

INŻYNIER KONTRAKTU

psi