Inwestycja na stacji Ełk Bis z decyzją środowiskową

W przewidywanym terminie udało się Wykonawcy uzyskać ostateczną, pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącej Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV o stanowiska dławików uziemiających wraz z budową, rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie stacji”. Decyzja środowiskowa jest kolejnym, obok prac projektowych, krokiem przybliżającym inwestycję na stacji Ełk Bis do realizacji. Prace budowlane i energetyczne rozpoczną się na terenie stacji w czerwcu 2017.

Decyzję wydał Wójt Gminy Ełk, a z zebranymi materiałami dowodowymi w tej sprawie oraz pełną treścią dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ełk przy ul. Tadeusza Kościuszki w Ełku codziennie w godzinach pracy urzędu.