Inwestycja na stacji Ełk Bis z pozwoleniem na budowę

Wykonawca przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącej Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV o stanowiska dławików uziemiających wraz z budową, rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie stacji” uzyskał w przewidywanym przez harmonogram terminie pozwolenie na budowę dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z planem prace budowlane, polegające na budowie stanowisk dławików uziemiających, rozpoczną się w czerwcu. Organem wydającym pozwolenie na budowę było Starostwo Powiatowe w Ełku.