Komunikacja społeczna

Głównym i najbardziej aktualnym źródłem informacji na temat inwestycji jest strona internetowa www.dlawiki-elk-bis.pl, uaktualniana o wiadomości i zdjęcia wraz z postępem prac. Na stronie znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można przesłać wiadomość lub zapytanie do Wykonawcy.

Do dyspozycji mieszkańców są też materiały drukowane w postaci ulotek i plakatów dostępnych w wyznaczonym do tego punkcie w budynku Urzędu Gminy Ełk.

Przez cały okres trwania realizacji, w godzinach pracy Wykonawcy do dyspozycji dziennikarzy pozostaje Biuro Prasowe. Będzie ono odpowiadać na pytania dziennikarzy i udostępniać materiały niezbędne do przygotowania publikacji. Rzecznikiem inwestycji jest Anna Szemiot, aszemiot@electrum.pl

INWESTOR

pse

KIEROWNIK PROJEKTU

cji