Kto jest kim w inwestycji

 

INWESTOR
logo_03
Inwestorem i zleceniodawcą modernizacji stacji jest jej właściciel, polski Operator Systemu Przesyłowego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU
pse_inw

Inżynierem Kontraktu jest PSE Inwestycje S.A. Jest to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

www.pse-inwestycje.pl

 

GENERALNY WYKONAWCA

image001

Generalnym Wykonawcą modernizacji stacji jest Electrum sp. z o.o. z Białegostoku, która projektuje i realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne i technologiczne w obszarach energii i inżynierii specjalistycznej. Firma buduje i modernizuje obiekty energetyczne (elektrownie), elektroenergetyczne (infrastruktura 110/220/400 kV), przemysłowe oraz tworzy technologie dla energetyki przyszłości.

www.electrum.pl

Jak można rozpoznać przedstawicieli Wykonawcy?

Podczas prac na stacji, każdy z pracowników Wykonawcy będzie miał przy sobie identyfikator oznaczony logotypem lub symbolem Electrum – niebieskim znakiem nieskończoności. Należące do Electrum samochody oznaczone są oklejeniem nawiązującym do stylistyki logotypu.

auto-electrum

INWESTOR

pse

KIEROWNIK PROJEKTU

cji