Materiały na temat inwestycji dostępne w Urzędzie Gminy Ełk

Przypominamy, że ulotka i plakat – skierowane do mieszkańców gminy Ełk materiały informacyjne na temat przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącej Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV o stanowiska dławików uziemiających wraz z budową, rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie stacji” – są cały czas dostępne w Urzędzie Gminy Ełk. Plakatu szukać można na tablicach informacyjnych, egzemplarze ulotki znajdą Państwo na wyznaczonych do tego stołach na parterze, II i III piętrze budynku UG przy ul. Kościuszki 28A w Ełku.