Najczęściej zadawane pytania

Czy w związku z pracami na stacji pojawią się przerwy w dostawie prądu?

Podczas samej instalacji dławików nie pojawią się żadne przerwy w dostawie prądu. Prace zostaną zaplanowane tak, aby mieszkańcy doświadczyli jak najmniej uciążliwości z nimi związanych.

 

Czy w związku z pracami na stacji pojawią się jakieś utrudnienia drogowe?

Podczas dostawy i montażu dławików przez kilka dni będzie można zaobserwować nieco większy niż zwykle ruch ciężkich pojazdów (np. dźwigu) na drogach lokalnych w pobliżu stacji. Ponieważ jednak stacja dysponuje własną drogą dojazdową, nie przewiduje się większych utrudnień związanych np. z czasowym zajęciem pasa ruchu drogi gminnej.

 

Czy podczas prac przedstawiciele Wykonawcy będą wchodzić na prywatne nieruchomości?

Nie. Ponieważ prace będą prowadzone wyłącznie na terenie stacji, nie ma potrzeby aby pracownicy Wykonawcy wchodzili na prywatne nieruchomości.

 

Czym jest Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE)?

Krajowy System Elektroenergetyczny to zbiór urządzeń przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej. Urządzenia te połączone są ze sobą w system, który umożliwia ciągłe i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej na terenie całego kraju.

Stacje najwyższych napięć, takie jak np. 400/110 kV Ełk Bis, należą do sieci przesyłowej, która ma za zadanie doprowadzenie energii do odbiorców. Sieć składa się z linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu 400 kV i 220 kV. Sieć przesyłowa zarządzana jest przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

Czym są dławiki i do czego będą służyć na stacji? Jak i czy ich montaż będzie przekładał się na jakość dostaw prądu?

Dławiki uziemiające to urządzenia, których zadaniem jest – we współpracy z zainstalowanymi już na stacji Ełk Bis dławikami kompensacyjnymi – zredukowanie zjawisk towarzyszących zwarciom doziemnym, w tym m.in. ograniczenie wartości prądów ziemnozwarciowych. wartości prądów ziemnozwarciowych. Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększa znacznie ciągłość i stałość dostaw prądu.

Dławiki, które zostaną zastosowane na stacji Ełk Bis, to nowoczesne dławiki suche bezrdzeniowe – nie ma tutaj niebezpieczeństwa np. wycieku oleju, a poziom generowanego hałasu jest niemalże zerowy.

INWESTOR

pse

KIEROWNIK PROJEKTU

cji