Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny to zbiór urządzeń przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej. Urządzenia te połączone są ze sobą w system, który umożliwia ciągłe i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej na terenie całego kraju. Stacje wysokiego napięcia, takie jak np. 400/110 kV Ełk Bis, należą do sieci przesyłowej, która ma za zadanie właśnie doprowadzenie energii wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Sieć składa się z linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu 750 kV, 400 kV i 220 kV. Sieć przesyłowa zarządzana jest przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)

Na sieć przesyłową składają się linie i stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć, które odpowiadają za przesyłanie energii na duże odległości – z miejsc wytwarzania, do stacji, w których energia o najwyższym napięciu jest transformowana na niższe poziomy.

W Polsce sieć przesyłową tworzą: (stan na dzień 31.12.2015 r.)

  • 257 linii o łącznej długości 14 069 km, w tym:
  • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km,
  • 89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km,
  • 167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 971 km,
    a także:
  • 106 stacji najwyższych napięć (NN)
  • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.).

INWESTOR

pse

KIEROWNIK PROJEKTU

cji