Lokalizacja inwestycji

Stacja 400/110 kV Ełk Bis, oddalona jest od Ełku o ok. 12 km, jest administracyjnie usytuowana w Nowej Wsi Ełckiej (gmina Ełk) i o około 900 metrów oddalona od drogi wojewódzkiej nr 667, tzw. „szosy bajtkowskiej”, łączącej Nową Wieś Ełcką z miejscowością Biała Piska. Od zachodu przylega bezpośrednio do terenów leśnych, od wschodu – do lokalnej drogi gruntowej, łączącej DW 667 z pobliską wsią Ciernie.

Prace w ramach instalacji dławików stacji Ełk Bis będą odbywać się wyłącznie na terenie stacji. Dławiki zostaną posadowione na stanowiskach przygotowanych w ramach tego zadania. Wszelkie prace pomiarowe (np. odwierty) i ziemne, związane z budową stanowisk dławików, również zamkną się na terenie stacji.

mapka2-01-1

INWESTOR

pse

KIEROWNIK PROJEKTU

cji