Zakres i czas prac

Inwestycja na stacji Ełk Bis obejmuje zakup, dostarczenie i instalację (w tym prace budowlane i montażowe) dwóch dławików uziemiających, suchych bezrdzeniowych, jednofazowych wykonanych w technologii napowietrznej.

Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2017 r. Już od końca 2016 r. będą prowadzone prace związane z przygotowaniem projektu i dokumentacji wykonawczej, i wtedy na terenie stacji zaczną sporadycznie pojawiać się pracownicy Wykonawcy. Najbardziej intensywna część prac, związana z dostawą i instalacją obu dławików potrwa przez ok. 3 miesiące – od początku lipca do końca września 2017 r. Wtedy na stacji będą wykonywane prace ziemne i budowlane.

INWESTOR

pse

KIEROWNIK PROJEKTU

cji