Znaczenie inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zastosowanie na stacji nowoczesnych dławików uziemiających.

Dławiki uziemiające to urządzenia, których zadaniem jest – we współpracy z zainstalowanymi już na stacji Ełk Bis dławikami kompensacyjnymi – zredukowanie zjawisk towarzyszących zwarciom doziemnym, w tym m.in. ograniczenie wartości prądów ziemnozwarciowych. Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększa znacznie ciągłość i stałość dostaw prądu.

Dławiki, które zostaną zastosowane na stacji Ełk Bis, to nowoczesne dławiki suche bezrdzeniowe – nie ma tutaj niebezpieczeństwa np. wycieku oleju, a poziom generowanego hałasu jest niemalże zerowy.

INWESTOR

pse

KIEROWNIK PROJEKTU

cji