ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

 

Jak inwestycja wpłynie na środowisko?

Inwestycja nie będzie mieć wpływu na środowisko, ponieważ jej zakres jest stosunkowo niewielki. Prace polegać będą jedynie na instalacji dwóch dławików uziemiających.

 

Czy inwestycja na stacji zmieni poziom oddziaływania na ludzi i środowisko?

Podczas prac związanych z instalacją dławików poziom hałasu w okolicy stacji wzrośnie nieznacznie (porównywalnie do np. prac związanych z budową domu). Po zakończeniu prac wróci on do stanu obecnego. Poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez stację po modernizacji nie zmieni się i pozostanie na bezpiecznym, zgodnym z rygorystycznymi normami poziomie.

 

Czy zmiany wprowadzone na stacji w ramach realizowanej inwestycji spowodują zmiany w otaczającym środowisku, w tym siedliskach chronionych roślin i zwierząt?

Dzięki zastosowaniu dławików w bezpiecznej technologii nie wymagającej użycia oleju (dławiki suche bezrdzeniowe) ryzyko zanieczyszczenia środowiska w wyniku ich zamontowania jest minimalne. Po zakończeniu krótkotrwałych prac budowlanych, mogących krótkotrwale oddziaływać na zwierzęta, poziom hałasu wokół stacji wróci do stanu poprzedniego.

INWESTOR

pse

KIEROWNIK PROJEKTU

cji