Prace na stacji Ełk Bis zakończą się w 2018

Ze względu na poszerzenie zakresu prac, nieznacznemu przesunięciu ulegnie termin ich ostatecznego zakończenia. Inwestycja, która miała zakończyć się na koniec roku 2017, zakończy się w pierwszych miesiącach 2018.