Rozpoczynają się prace na stacji 400/110 kV Ełk Bis

Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace na stacji 400/110 kV Ełk Bis. Inwestycja obejmuje zakup, dostarczenie i  instalację (w tym prace budowlane i montażowe) dwóch dławików uziemiających suchych bezrdzeniowych, jednofazowych wykonanych w technologii napowietrznej. Według planów prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.