Trwają prace budowlane

Na stacji Ełk Bis trwają prace budowlane związane z instalacją dławików uziemiających. Zostały wykonane wykopy pod stopy fundamentowe w polu dławika DL2, przygotowano wykop, wylano podkłady betonowe pod stopy fundamentowe i stanowisko dławika oraz posadowiono 5 fundamentów prefabrykowanych pod aparaturę pierwotną. W polu DL1 wykonano wykopy pod 5 stóp fundamentowych oraz stanowisko dławika uziemiającego.