Większość prac na stacji Ełk Bis zakończona

Zakończyła się juz większość prac prowadzonych przez Wykonawcę na stacji 400/110 kV Ełk Bis. Oczekuje on jeszcze na dostawę przekładników, aby móc sfinalizować zadanie.