Wniosek o pozwolenie na budowę złożony

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów – w tym decyzji środowiskowej – wykonawca przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącej Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV o stanowiska dławików uziemiających wraz z budową, rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie stacji” złożył do Starostwa Powiatowego w Ełku wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem prace budowlane, polegające na budowie stanowisk dławików uziemiających, mają rozpocząć się w czerwcu.